Voorstellen

Mijn naam is Annemarie Bogaard. Ik ben geboren in 1966, gehuwd en moeder van drie kinderen. Inmiddels ben ik ook de trotse oma van twee kleinzonen.

Als kind al groeiden wij, door het beroep van mijn vader, op in het besef dat leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ook in mijn eigen gezin kreeg ik te maken met een groot en intens verlies. In deze periode heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat de uitvaart past bij het leven van de overledene en dat je met het afscheid een eerste stap zet op het pad van de rouw.

In de jaren die volgden ontstond bij mij de wens om anderen te kunnen ondersteunen tijdens een van de moeilijkste en meest intieme momenten in het leven, namelijk bij het afscheid van een geliefde.

In 2004 ben ik gestart met de opleiding Social Work aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Ik heb een aantal jaren gewerkt binnen het vakgebied van het sociaal werk en de sociale zekerheid, maar het verlangen bleef om meer specifiek werkzaam te zijn als rouwbegeleider of uitvaartbegeleider.

Sinds 2012 ben ik als vrijwillig rouwbegeleider werkzaam bij Zeeuws Verlies. Daarnaast ben ik de opleiding tot Uitvaartbegeleider van Meander Uitvaartopleidingen in Zwolle gaan volgen. Na mijn diplomering in 2014 heb ik per 1 januari 2015 mijn eigen bedrijf opgericht onder de naam Annemarie Bogaard Uitvaartzorg.